• Γυαλιστερή
  • Ματ
  • Με κενά για κολλήσεις κουτιών

Προδιαγραφές χαρτιού
Διαστάσεις: 33x50cm έως70x100cm
Βάρος: 120 – 400gr 
Περιθώρια εκτύπωσης:
Απαιτούνται 10mm  περιθώριο από το δόντι της εκτύπωσης καθώς και αντίστοιχο από τις άλλες πλευρές του φύλλου. Η επιφάνεια του χαρτιού πρέπει να είναι σωστά επιχρισμένη και τα μελανιά εκτύπωσης να έχουν στεγνώσει πλήρως. Η χρήση πούδρας ( ταλκ ) κατά την εκτύπωση, πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή που απαιτείται.

Δείγματα UV Ολικό: